Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów

14-11-2017, 14:52

Na realizację zadań w 2018 roku przeznaczono kwotę w wysokości 28,86 mln zł!

7 listopada 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwoty w wysokości:
- w 2016 roku – 15,14 mln zł,
- w 2017 roku – 21,5 mln zł,
- w 2018 roku – 28,86 mln zł.

Zadania przewidziane do realizacji

Zadanie nr 1

Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie)
Łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł,
Zajęcia będą realizowane w terminie od 2 stycznia do 30 marca 2018 r.,
Termin składania wniosków – 29 listopada 2017 r.

Zadanie nr 2

Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
Łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł,
Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 lutego do 7 grudnia 2018 roku,
Termin składania wniosków – 29 listopada 2017 r.

Zadanie nr 3

Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł,
Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 lutego do 7 grudnia 2018 roku,
Termin składania wniosków – 29 listopada 2017 r.

Wnioski na w/w zadania należy składać do dnia 29 listopada 2017 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Więcej informacji oraz Decyzja nr 52 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 listopada 2017 r. dostępne są pod adresem:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2157,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-u.html

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza