Umowy o dofinansowanie dwóch projektów podpisane

20-12-2017, 11:46

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski podpisał umowy o dofinansowanie dwóch projektów. Przebudowa spichlerza w Podzamczu oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 otrzymają łącznie ponad 5 mln zł dofinansowania. O projektach pisaliśmy tutaj i tutaj.

Umowa nr RPLU.13.02.00-06-0013/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych.

Projekt przewiduje nadanie nowych funkcji budynkowi starego spichlerza. Nieużytkowany obecnie i niszczejący budynek wchodzący w skład zabytkowego zespołu dworsko-parkowego Podzamcze zostanie przebudowany i posłuży do sprawowania dziennej opieki nad 60 podopiecznymi ŚDS.

Całkowita wartość projektu wynosi 4.687.719,73 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2.538.032,39 zł, dofinansowanie ze środków krajowych wynosi 461.460,43 zł, wkład własny Gminy Łęczna wynosi 1.688.226,91 zł.

Umowa nr RPLU.05.02.00-06-0076/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Projekt przewiduje głęboką termomodernizację blisko 40-letniego budynku szkoły. Ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynku.

Całkowita wartość projektu wynosi 4.055.117,97 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2.311.679,46 zł, wkład własny Gminy Łęczna wynosi 1.743.438,51 zł.

Realizację obydwu projektów zaplanowano na lata 2018-2020.Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza