Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - spotkanie w Łęcznej

26-02-2018, 11:21

Zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Spotkanie odbędzie się w dniu 6 marca w godzinach 9:00-13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres: monitoringpunktow@mr.gov.pl.