Umieszczanie reklam wyborczych w pasach drogowych dróg gminnych - informacja

02-10-2018, 12:17

W odpowiedzi na pojawiające się zapytania i wnioski Komitetów Wyborczych, dotyczące umieszczenia reklam wyborczych w pasach drogowych dróg gminnych, Zarządca dróg informuje, że nie będzie zezwalał na lokalizację reklam obejmującą:
– urządzenia drogowe, znaki drogowe
– urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery, bariery energochłonne, płotki)
– wysepki kanalizacyjne i pasy rozdzielcze dróg
– obszar oddziaływania skrzyżowań
– słupy i latarnie miejskie.

Reklama nie jest  elementem wyposażenia drogi. Jej zadaniem jest przyciągnięcie uwagi. Umieszczenie reklamy w pasie drogowym może nieść negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Nawet chwilowe rozproszenie uwagi kierującego pojazdem może przyczynić się do zaistnienia niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Do obowiązków Zarządcy drogi należy dbanie o bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Zobowiązany jest więc do prowadzenia działań prewencyjnych eliminujących potencjalne skutki wpływu reklamy na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Podobne kroki podjęte zostały przez zarządców dróg wyższej kategorii oraz wprowadzane są w innych miastach.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza