Budowa ulicy miejskiej (boczna ul. Bazarowej)

09-04-2014, 17:30

Wybudowano nową ulicę miejską z jezdnią i obustronnym chodnikiem z kostki brukowej. Przebudowano elementy odwodnienia.

Koszty całkowite realizacji inwestycji: 227.092,69 zł

Okres realizacji: 2012