Budowa dróg gminnych na Osiedlu Słoneczne

08-04-2014, 10:37

Informacja o inwestycji  zrealizowanej w ramach Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: „Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Łęcznej – budowa dróg gminnych na Osiedlu Słoneczne”

Okres realizacji: 2004 – 2005

Umowę nr Z/2.06/I/1.1.1/188/04/U/17/04 o dofinansowanie projektu z Wojewodą Lubelskim zawarto w dniu 12.01.2005 r.

Budżet (całkowita wartość projektu, kwota dofinansowania z EFRR (UE):
Całkowita wartość projektu wynosi 2.770.357,37 PLN brutto, w tym
dofinansowanie Unii Europejskiej z EFRR wynosi 2.011.852,65 PLN brutto,


Opis :

Inwestycja objęła budowę: dróg (o łącznej nawierzchni wraz z parkingiem 8 305,13m2 oraz ciągiem pieszym 213,10m2); chodników o długości 1856,26 mb i powierzchni 3 804,63m2; kanalizacji deszczowej (kanały główne 551m, przykanaliki 226m); oświetlenia ulicznego (47 kompletów); przyłącza kablowego n.n. 0,4 kV.; ciągów pieszych o długości 67,62 mb; 34 miejsc parkingowych; 18 przejść dla pieszych.

W ramach projektu wybudowane zostały ulice: ul. Cegielniana o długości 93,1 mb; ul. Rzemieślnicza o długości 448,4 mb; ul. Dobra o długości 147,99 mb; ul. Miła o długości 125,70 mb; ul. Pogodna o długości 283,18 mb; ul. Graniczna o długości 91,15 mb; ul. Milejowska o długości 154,45 mb. Łączna długość wybudowanych ulic wynosi 1343,37 mb. Oprócz ulicy Cegielnianej, która posiada nawierzchnię asfaltową, na wszystkich ulicach wybudowano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa została wykorzystana z uwagi na niskie koszty i nieskomplikowaną technologię budowy, łatwość utrzymania i niskie koszty bieżącej eksploatacji, a także pozytywny wpływ na wizerunek i estetykę miasta.

Odwodnienie ulic odbywa za pomocą dwu kanałów kanalizacji deszczowej (kanały główne 551m, przykanaliki 226m). Do momentu wykonania dolnego odcinka kanalizacji docelowej funkcjonować będą zaprojektowane na trasie kanałów 5 studni chłonnych jako odbiornik wód deszczowych z przedmiotowych ulic. Po wybudowaniu dolnych odcinków planowanej kanalizacji deszczowej zostaną one zmodernizowane do pełnienia funkcji studni rewizyjnych.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza