Przebudowa ulicy Braci Wójcickich od ul. Lisa Błońskiego do ul. Wojska Polskiego w Łęcznej

08-04-2014, 11:24

Informacja o inwestycji zrealizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: „Przebudowa ulicy Braci Wójcickich na odcinku od ul. Lisa Błońskiego do ul. Wojska Polskiego w Łęcznej”

Okres realizacji: 18.04.2006r. - 31.07.2006r.

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 873.624,00 PLN brutto, w tym:
- dofinansowanie Unii Europejskiej z EFRR wynosi 655.218,00 PLN brutto,
- wkład środków własnych Gminy Łęczna wynosi 218.406,00 PLN brutto.

Opis :

Przedmiotem inwestycji była przebudowa ulicy kl. Z. - Braci Wójcickich, na odcinku od ul. Lisa Błońskiego do ul. Wojska Polskiego w Łęcznej. Długość ulicy objętej projektem wynosi 278,04m.
Zakres rzeczowy projektu: wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą krawężników, wykonanie wzdłuż ulicy stanowisk postojowych wraz z zatokami autobusowymi, oraz regulację przebiegu ciągu pieszych wraz z wymianą konstrukcji nawierzchni. Wzdłuż krawędzi ulicy Braci Wójcickich wykonano obustronne bądź jednostronnie ścieki betonowe. Wybudowana została 1 zatoka autobusowa, 35 miejsc postojowych oraz 1 studzienka kanalizacji deszczowej. W ramach przebudowy zmodernizowane zostały 3 przejścia dla pieszych, 2 skrzyżowania, 21 miejsc postojowych, 1 zatoka autobusowa oraz 3 studzienki kanalizacji deszczowej. Zakres rzeczowy inwestycji objął także modernizację chodników o długości 564,5 metra. W ramach prac wykończeniowych wykonane zostały zieleńce.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza