"Przejrzysta gmina": zgłoś swoją firmę do gminnego katalogu firm

29-07-2004, 10:51

Urząd Miejski w Łęcznej przystępuje do realizacji kolejnych zadań wynikających z programu "Przejrzysta gmina". Jednym z nich jest opracowanie Gminnego Katalogu Firm.

Katalog, według twórców programu, ma uniemożliwić polecanie w postępowaniach administracyjnych, w których konieczne jest wykonanie konkretnych usług firm osób znajomych.

Należy podkreślić, że katalog nie będzie informatorem gospodarczym, ale będzie dotyczył tylko i wyłącznie usług, które są wykonywane do celów proceduralnych, czyli załatwiania spraw w urzędzie. Nasza gmina chce dać mieszkańcom możliwość wyboru wykonawcy takiej usługi i realizować zasadę uczciwej i wolnej konkurencji.

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług: komunalnych, geodezyjnych, budowlanych, pogrzebowych, przewozowych, projektowych, ksero, związanych z zawieraniem małżeństwa (np. filmowanie, usługi fotograficzne).

Katalog po opracowaniu będzie dostępny dla każdego klienta urzędu, aby mieć możliwość swobodnego wyboru usługodawcy. Jest otwarty dla wszystkich firm, stąd też uprzejmie prosimy o zgłaszanie danych teleadresowych do Urzędu Miejskiego w Łęcznej osobiście (pok. nr 11), telefonicznie (tel. 752-05-61) lub pocztą elektroniczną ().

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza