Etyka i przeciwdziałanie korupcji od najmłodszych lat

16-06-2004, 10:53

Dzięki temu, że Łęczna bierze udział w Laboratorium programu "Przejrzysta gmina", Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie współorganizuje warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w ramach międzyrządowego polsko-amerykańskiego programu "Młodzi przeciw korupcji". Program ten jest realizowany przy współpracy Fundacji im. Stefana Batorego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Podczas szkolenia, które odbędzie się 18 czerwca (piątek) o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 1 w Łęcznej, CEO zechce przygotować nauczycieli do prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującą od września 2004 r. podstawą programową, wprowadzająca do polskiego systemu oświaty zagadnień związanych z działaniami antykorupcyjnymi i naruszaniem etyki życia publicznego.

W trakcie warsztatów zostanie dokładnie przedstawiony problem korupcji oraz sposoby zapobiegania i walki z tym zjawiskiem. Zostaną również zaprezentowane scenariusze zajęć oraz propozycje projektów uczniowskich nastawionych na przeciwdziałanie korupcji.

Przeciwdziałanie korupcji jest jedną z sześciu zasad programu "Przejrzysta gmina".

W warsztatach swój udział zadeklarowało 17 nauczycieli z gimnazjów i 14 nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza