Przejrzystość również poza Urzędem

22-01-2007, 10:55

W związku z wprowadzaniem w naszej gminie zasad jawności i przejrzystości w życiu publicznym Burmistrz Teodor Kosiarski wystąpił do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z prośbą o opracowanie i wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat.

Zgodnie z sugestią Burmistrza procedura powinna zawierać wymóg konkursów na wakujące stanowiska oraz wymóg podawania z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o zamiarze przeprowadzenia rekrutacji (z uwzględnieniem warunków konkursu, wymagań wobec kandydatów). Procedura powinna być zamieszczona w dokumentach regulujących organizację pracy jednostki.

"Kwestia dostępu do pracy jest w realiach społeczności lokalnych najważniejszą sprawą poszczególnych mieszkańców. Wprowadzona procedura pozwoli na zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacji kandydatów na pracowników w oparciu o kryterium fachowości" - uzasadnił Burmistrz w piśmie skierowanym do kierowników jednostek organizacyjnych.

Dodajmy, że w Urzędzie Miejskim procedura naboru pracowników została wdrożona w 2004 roku w ramach Programu "Przejrzysta Gmina".

Władzom miasta od początku przystąpienia do Programu zależało, aby jego zasady były wdrażane poza Urzędem. Przypomnijmy, że już wcześniej prośba Burmistrza o wprowadzenie do szkół zajęć z etyki w życiu publicznym w ramach programu "Młodzi przeciw korupcji" spotkała się z pozytywną odpowiedzią ze strony dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespołu Szkół nr 1 i Gimnazjum nr 2.

Również i tym razem prośba Burmistrza spotkała się z pełnym zrozumieniem ze strony szefów jednostek i wszyscy przygotowali, bądź przygotują w najbliższym czasie procedury naboru pracowników do swoich przedsiębiorstw i instytucji. Można to uznać za kolejny pozytywny krok w kierunku realizacji zasady jawności w życiu publicznym, obejmujący już nie tylko sam Urząd, ale wykraczający znacznie dalej.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza