"Mapa aktywności organizacji pozarządowych Gminy Łęczna"

03-11-2004, 10:04

Wdrożono kolejne zadanie w ramach programu "Przejrzysta Gmina". 2 listopada burmistrz Teodor Kosiarski zarządzeniem wprowadził "Mapę aktywności organizacji pozarządowych Gminy Łęczna".

Mapa została opracowana na podstawie informacji własnych oraz ankiet – formularzy identyfikacyjnych organizacji pozarządowej - otrzymanych od organizacji pozarządowych. Jest otwarta dla wszystkich organizacji działających na terenie Gminy Łęczna i będzie aktualizowana pod koniec półrocza każdego roku kalendarzowego.

Do 31 maja i do 30 listopada, do Urzędu Miejskiego w Łęcznej osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, powinien trafić wypełniony formularz identyfikacyjny organizacji pozarządowej.

Liczymy, że Mapa będzie ważnym źródłem informacji o organizacjach pozarządowych z terenu Gminy Łęczna, a jej kolejne aktualizacje - również dzięki zaangażowaniu się samych organizacji pozarządowych - będą coraz lepsze i pełniejsze.
Aktualna wersja "Mapy" znajduje się tutaj...

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza