Radni V kadencji (2006-2010)

07-12-2010, 09:32

Radni V kadencji 
Krystyna Bronisława Borkowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Leszek Mariusz Kubiak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Włodzimierz Matysek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Białek - mandat wygasł 21.09.2009 r.
Dorota Joanna Boruch - mandat wygasł 28.12.2006 r. 
Kazimierz Dariusz Budka
Józef Edward Dobies
Tadeusz Dołgań
Bogusław Góral
Kazimierz Gruszczyk
Anastazja Hanc - ślubowanie złożone 7.03.2007 r. 
Piotr Józef Jarczyk - mandat wygasł 19.01.2008 r.
Zuzanna Elżbieta Lekan
Grzegorz Lendzion - ślubowanie złożone 29.04.2008 r. 
Zbigniew Jan Łagodziński
Roman Jerzy Medyński
Piotr Wacław Nowak
Grzegorz Jacek Pelica
Mirosława Józefa Pinda
Jan Skibiński
Zbigniew Stanisław Tadyniewicz
Alfred Krzysztof Walkiewicz
Katarzyna Małgorzata Warszawska
Piotr Wiśniewski - ślubowanie złożone 30.12.2009 r.
SKŁADY KOMISJI STAŁYCH
 • Komisja Rewizyjna
  Kazimierz Dariusz Budka - przewodniczący

  Bogusław Góral - wiceprzewodniczący
  Jan Skibiński
  Piotr Nowak
  Roman Jerzy Medyński
  Zuzanna Elżbieta Lekan

 • Komisja Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Architektury:
  Leszek Mariusz Kubiak - przewodniczący

  Tadeusz Białek
  Janusz Włodzimierz Matysek
  Zbigniew Stanisław Tadyniewicz
  Zuzanna Elżbieta Lekan
  Piotr Wiśniewski

 • Komisja Gospodarki Finansowej i Budżetu
  Jan Skibiński - przewodniczący

  Piotr Józef Jarczyk
  Zbigniew Jan Łagodziński
  Kazimierz Dariusz Budka
  Zuzanna Elżbieta Lekan
  Alfred Krzysztof Walkiewicz
  Grzegorz Jacek Pelica

 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Roman Jerzy Medyński - przewodniczący

  Piotr Józef Jarczyk
  Piotr Wacław Nowak
  Alfred Krzysztof Walkiewicz
  Zbigniew Stanisław Tadyniewicz
  Jan Skibiński
  Piotr Wiśniewski

 • Komisja Oświaty
  Janusz Włodzimierz Matysek - przewodniczący
  Tadeusz Białek
  Dorota Joanna Boruch
  Bogusław Góral
  Grzegorz Lendzion
  Grzegorz Jacek Pelica
  Katarzyna Małgorzata Warszawska
  Piotr Wiśniewski

 • Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Charytatywnej
  Mirosława Józefa Pinda - przewodniczący

  Dorota Joanna Boruch
  Józef Edward Dobies
  Tadeusz Dołgań
  Kazimierz Gruszczyk
  Anastazja Hanc
  Piotr Józef Jarczyk
  Alfred Krzysztof Walkiewicz

 • Komisja Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego
  Kazimierz Gruszczyk - przewodniczący

  Kazimierz Dariusz Budka
  Tadeusz Dołgań
  Anastazja Hanc
  Grzegorz Lendzion
  Piotr Wacław Nowak
  Mirosława Józefa Pinda
  Katarzyna Małgorzata Warszawska

 • Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Młodzieży
  Bogusław Góral - przewodniczący

  Dorota Joanna Boruch
  Józef Edward Dobies
  Anastazja Hanc
  Leszek Mariusz Kubiak
  Grzegorz Lendzion
  Zbigniew Jan Łagodziński
  Grzegorz Jacek Pelica
  Katarzyna Małgorzata Warszawska

 • Komisja Etyki
  Anastazja Hanc - przewodniczący


  Kazimierz Gruszczyk
  Zuzanna Elżbieta Lekan
  Janusz Włodzimierz Matysek
  Roman Jerzy Medyński
  Mirosława Józefa Pinda

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza